Chránená dielňa - náhradné plnenie | blog4texel

Chránená dielňa – náhradné plnenie

Chránená dielňa, Firemné

Mandu on 23. August 2011

chranena-dielna

Keďže toto je v úvodzovkách oficiálno neoficiálny blog firmy 4 texel,s.r.o., patrilo by sa konečne trochu predstaviť našu firmu, hlavne, čo robíme, čo ponúkame atď. (resp. keďže naše portfólio služieb sa za tri roky rozrástlo na toľko činností, že jednoduchšie by asi bolo napísať aké služby neponúkame). Vzhľadom na celkový rozsah služieb, bude prehľadnejšie predstaviť ponuku v samostatných článkoch.

Na úvod pár informácií o náhradnom plnení a výhodách pre Vás (možno našich budúcich zákazníkov), ktoré vyplývajú zo štatútu chránenej dielne.

Niekoľko faktov

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 pracovníkov je podľa Zákona č. 139/2008 Z.z. o službách zamestnanosti povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (Pozn. Na každých cca 20 zamestnancov musí firma alebo organizácia zamestnať jedného pracovníka so ZP)

V prípade, že nezamestnávate alebo z rôznych dôvodov nemôžete zamestnať zdravotne postihnutého zamestnanca a chcete sa vyhnúť pokute, zákon Vám umožňuje plniť túto povinnosť náhradným plnením, v opačnom prípade musíte do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka zaplatiť odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4. (za každého občana, ktorý Vám chýba do povinného podielu je odvod 905 EUR za rok 2011).

Tieto prostriedky je určite rozumnejšie a efektívnejšie využiť zadaním zákazky chránenej dielni vo výške 804 Eur ,čo je 0,8 násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok kalendárneho roka. (Pozn. Pre rok 2011 je celková cena práce 1.005,888 €.)

Výhody pre Vás

Hlavnou výhodou je, že prostriedky, ktoré by ste inak zaplatili štátu bez úžitku, využijete na konkrétne služby alebo tovary, ktoré potrebujete.
Pritom už len samotné náhradné plnenie je o 101 EUR výhodnejšie, ako zaplatiť odvod štátu.

Ďalšou výhodou a z ľudského hľadiska nemenej dôležitou je, že svojim rozhodnutím využiť služby chránenej dielne podporíte zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí by sa inak v dnešnej situácii iba ťažko uplatnili na trhu práce.

Široké portfólio našich služieb:

- Potlač na reklamné predmety (reklamné predmety si môžete vybrať v našom eshope)

- Potlač, vyšitie na textil a odevy (opät široká ponuka v našom eshope)

- Pracovné odevy a obuv (možnosť potlače)

- Reklamné služby (panely, letáky, vizitky, prospekty, tlačoviny… )

- Tvorba web stránok

- Počítače, softvér, hardvér

Jednotlivé služby vzhľadom na svoju obšírnosť postupne opíšeme v samostatných článkoch niekedy nabudúce.

V prípade, že máte záujem využiť náhradné plnenie cez chránenú dielňu, viac info a kompletné referencie na tejto stránke: náhradné plnenie

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • RSS
  • del.icio.us
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

Pridaj komentár